Obec Medvědice

Medvědice se nacházejí v srdci Českého středohoří, leží pod Lipskou horou (místními nazývanou Medvěďák) mezi obcemi Vlastislav, Milešov a Velemín. V současné době jsou Medvědice místní částí města Třebenice.

JAK PŘIŠLA VESNICE KE SVÉMU JMÉNU?

Kronikář Václav Hájek z Libočan píše, že původ jména se traduje od jedné příhody, která se stala Běle, manželce majitele nedalekého kradu Košťálov. Ta si jednou vyjela na prohlídku novostavby hradu se svými přítelkyněmi. Když se skupinka žen blížila k hradu, vyrazili na ně z lesní houštiny dva medvědi.  Statečné dívky se ale ubránily a medvědy zabily. Běla pak vyprávěla svému muži, co se stalo a on nechal zabité medvědy přinést na hrad Košťálov a kůže přibít na vrata, aby dosvědčovaly udatnost jeho paní. Na místě, kde byli medvědi zabiti, vznikl dvorec a pak celá ves Medvědice.

HISTORICKÉ ZMÍNKY

První historická zmínka pochází z roku 1209, kdy je v listině pražského biskupa jako svědek jednoho majetkového převodu zmíněn jistý „Martin de Medwediz“. Další nižší šlechtici z Medvědic jsou zmiňování v několika listinách ve 13. a na počátku 14. století. V roce 1352 je pak poprvé uvedeno, že v Medvědicích je kostel a zmíněna je také tvrz, která stála na místě dnešního statku. V roce 1545 koupil vesnici Václav Kaplíř ze Sulevic a trvale ji připojil k Milešovu, kde sídlil. Medvědická tvrz byla za třicetileté války poškozena a pak zanikla. Až v roce 2007 byly objeveny její pozůstatky.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Kromě blízkého trachytového masivu Lipské hory (688 m n. m.), z jejíhož vrcholu je krásný rozhled od severovýchodu na jihozápad, může návštěvník obdivovat kopce, louky a lesní cesty, kterým jejich půvab dodává zejména klid, který na nich panuje.

V okolí pak lze navštívit vrchy, na kterých většinou najdete zbytky hrádku, jako je Oltářík či Ostrý, na dohled je také nejvyšší vrchol Českého středohoří, 837 metrů vysoká Milešovka.