Aktuality

BUDOUCNOST KOSTELA?

Proč s otazníkem? Tato památka více než jen regionálního významu potřebuje mnoho oprav. Nyní se jedná o převodu do majetku Spolku za oživení medvědického kostela, který se chce postarat o to, aby se na tyto opravy sehnaly prostředky. Ale také o to, aby kostel sv. Kateřiny byl místem pro duchovní ztišení, setkání lidí při kulturních akcích – aby byl živou památkou a přirozeným centrem obce, její chloubou a dobrým znamením pro budoucnost.

Napsat komentář